Certificeringstraject

U kunt zich laten toetsen of u voldoet aan de normen van Het Oogzorgnetwerk. Indien u voldoet ontvangt u een certificaat voor een periode van drie jaar. Na deze periode is er de mogelijkheid om een her audit te laten plaats vinden. Bij een positieve uitkomst van deze toetsing wordt het certificaat nogmaals met drie jaar verlengd. 

Het certificeringtraject van Het Oogzorgnetwerk ziet ter als volgt uit.

1. Aanvragen certificering

Indien u besluit om uw afdeling te laten toetsen door externe auditoren dient een aanvraag ingediend te worden. Dit kunt u doen door te mailen naar oogzorgnetwerk@oogzorgnetwerk.nl.

2. Nulmeting

Een start van het certificeringstraject begint bij het uitvoeren van een nulmeting. Adviseurs van Het Oogzorgnetwerk hebben hier ruime ervaring mee. Aan de hand van de uitkomsten van de nulmeting kan een realistische termijn voor de audit worden afgesproken.

3. Actie

De nulmeting maakt inzichtelijk welke concrete acties nog nodig zijn om te voldoen aan de normen. Acties worden opgenomen in een actieplan. De auditcoördinator neemt naar aanleiding van u aanvraag contact met u op om in overleg met u een auditdatum in te plannen. In de periode voor de audit worden acties van het plan gezamenlijk door medewerkers en artsen van afdeling oogheelkunde opgepakt. Indien u wenst kan in meer of mindere mate ondersteuning van een adviseur worden afgenomen. Op deze manier kunt u succesvol het traject afronden.

4. Toetsing

Ter voorbereiding op de auditdag ontvangt u van het auditteam wat u voorafgaande dient aan te leveren aan informatie en wat u dient te organiseren, in te plannen en te communiceren met uw team. Op deze manier verloopt de auditdag soepel en kunnen interviews en observaties plaats vinden. Het auditteam, bestaande uit verschillende deskundige, auditen volgens de planning.

5. Certificaat

Binnen 3 weken ontvangt u een reactie van het auditteam of u voldoet aan de normen en of u het certificaat ontvangt. U ontvangt de uitslag niet tijdens de auditdag. Het auditteam maakt voor u een auditrapportage waarin de bevindingen zijn opgenomen. Het (digitale) auditrapport volgt uiterlijk 5 weken na de auditdatum. Het certificaat ontvangt u per post.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen