Disclaimer

Het Oogzorgnetwerk doet zijn best om de informatie op deze website op zo zorgvuldige mogelijk samen te stellen. We blijven deze website dan ook constant verbeteren en uitbreiden.

Toch kan Het Oogzorgnetwerk op geen enkele wijze instaan noch enige garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Aan de inhoud van de website van Het Oogzorgnetwerk kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het Oogzorgnetwerk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website.

Verwijzingen naar externe links

Verwijzingen op deze website voeren mogelijk naar internetsites die niet door Het Oogzorgnetwerk beheerd worden. Deze verwijzingen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgezocht. Het Oogzorgnetwerk kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van deze informatiebronnen, noch voor informatie, software, producten en diensten die op deze internetsites aangeboden worden.

Auteursrecht en wijzigingen

De auteursrechten op de inhoud van dit gedeelte van de website van Het Oogzorgnetwerk komen toe aan Het Oogziekenhuis Rotterdam. Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Het Oogziekenhuis Rotterdam behoudt zich het recht voor deze disclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen worden direct na plaatsing op de internetsite www.oogziekenhuis.nl van kracht.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen