E-learning

Expertise door opleiding


In Het Oogziekenhuis Rotterdam besteden we veel aandacht aan het vernieuwen, verbeteren en perfectioneren van kwalitatief goede patiëntenzorg, behandelmethoden en efficiënte processen. Inherent aan het aanbieden van hoogwaardige oogheelkundige zorg is het investeren in de kennis en kunde van onze medewerkers. Om onze medewerkers te ondersteunen bij het verwerven van de gewenste kennis, vaardigheden en houding is er door Het Oogziekenhuis Rotterdam in samenwerking met Het Oogzorgnetwerk onder andere een oogheelkundig specifiek e-learningplatform ontwikkeld. Nu kunnen ook uw medewerkers van de afdeling oogheelkunde gebruik maken van het e-learningplatform en de daarbij horende modules.

Oogheelkunde specifieke e-learningmodules

Het Oogziekenhuis Rotterdam en Het Oogzorgnetwerk bieden diverse e-learningmodules aan. In de e-learningmodules worden in 'hoofdstukken' verschillende thema's uitgelicht. Ieder 'hoofdstuk' bevat naast theorie ook een aantal opdrachten en een oefentoets waarmee je tussendoor kunt toetsen of je je de theorie genoeg eigen gemaakt hebt. Er bestaan e-learningmodules op twee verschillende niveaus namelijk; 'module wegwijs' (voor medewerkers die veel met patiënten(stromen) te maken hebben, maar geen medisch inhoudelijke opleiding hebben genoten en 'module verdieping' (voor medewerkers met een (para-) medische achtergrond/opleiding).

Het Oogziekenhuis Rotterdam en Het Oogzorgnetwerk bieden diverse e-learning modules aan. In de e-learningmodules worden in 'hoofdstukken' verschillende thema's uitgelicht. Ieder 'hoofdstuk' bevat naast theorie ook een aantal opdrachten en een oefentoets waarmee je tussendoor kunt toetsen of je je de theorie genoeg eigen gemaakt hebt. Er bestaan e-learning modules op twee verschillende niveaus namelijk; 'module wegwijs' en 'module verdieping'.

Module wegwijs
De 'module wegwijs' richt zich op medewerkers die veel met patiënten(stromen) te maken hebben, maar geen medisch inhoudelijke opleiding hebben genoten. Denk bijvoorbeeld aan de teamleider, doktersassistenten, spreekuurassistenten, afdelingssecretaresse of ander administratieve en/of ondersteunende medewerkers. In verschillende e-learning 'hoofdstukken' worden de deelnemers wegwijs gemaakt in de oogheelkunde. Ook komt de financiering van de zorg, patiëntenvoorlichting en spoedeisende oogheelkundige zorg aan bod.

Module verdieping
De 'module verdieping' richt zich op medewerkers met een (para-) medische achtergrond/opleiding en die in de uitoefening van hun functie direct patiëntencontact hebben. Denk bijvoorbeeld aan verzorgende en/of verpleegkundige, medewerkers poli-ok/laser, medewerkers chirurgie, medisch oogheelkundig assistenten of technisch oogheelkundig assistenten. Deze medewerkers moeten over specifieke kennis en kunde op het gebied van oogheelkunde beschikken, zodat zij de patiënt goede zorg kunnen verlenen. 'Hoofdstukken' uit de e-learning gaan onder andere over de anatomie en fysiologie van het oog, ziekteleer/ziektebeelden van het oog, behandelmethodes met betrekking tot het oog, specifieke vaardigheden rond behandeling van het oog, voorlichting, kwaliteitszorg en nazorg.

Toegevoegde waarde

 

  • Medewerkers bekwaam en bevoegd op oogheelkunde specifiek gebied.
  • Verbetering samenwerking tussen artsen en ondersteunende medewerkers.
  • Stimuleren zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid medewerkers.
  • Bevordering persoonlijke ontwikkeling medewerkers.
  • Biedt basis om compleet opleidingsprogramma aan te koppelen.
  • Biedt basis voor voorbereiding op klinische lessen over specifieke onderwerpen.
  • Kostenbesparing doordat ontwikkeling, onderhoud en beheer van de e-learning modules uit handen wordt genomen.

Investering

Zowel de e-learning 'module wegwijs' als de 'module verdieping' zijn niet alleen beschikbaar voor medewerkers van Het Oogziekenhuis Rotterdam of partners van Het Oogzorgnetwerk. Ook medewerkers van andere ziekenhuizen kunnen deze modules en het e-learning platform gebruiken. Voor toegang tot de oogheelkunde specifieke e-learning modules wordt per jaar een investering gevraagd. Per deelnemende medewerker komt daar een kleine fee bij.

Voor meer informatie neemt u contact op met onderwijscoördinator Linda de Buijzer, l.debuijzer@oogziekenhuis.nl, telefoonnummer 010 - 401 77 16.

Mocht u meer dan alleen de e-learning modules willen afnemen en heeft u interesse in de complete opleiding passend bij de e-learning modules, inclusief stage, fysieke lesdagen en een afsluitende kennistoets? Ook hierin kunnen wij voorzien.

Sluit de voorlees functie

Contactgegevens

Heeft u vragen over Het Oogzorgnetwerk, neem contact met ons op.

Telefoonnummer
010 - 40 23 400

Bezoekadres
Schiedamse Vest 160, 6e etage
3011 BH Rotterdam

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen