Toegevoegde waarde netwerkorganisatie

Het netwerk is succesvol dankzij al haar partners. Evenzeer geldt het omgekeerde, het netwerk draagt bij aan het succes van haar partners. We benutten elkaars krachten en werken vanuit de gedachte dat je in gezamenlijkheid meer bereikt dan alleen.

Als partner van de netwerkorganisatie van Het Oogzorgnetwerk komen alle losse producten van het netwerk samen. Wij bieden onze partners toegevoegde waarde op het gebied van:

  • Strategische meerwaarde van samenwerking in een groot netwerk met 13 partnerziekenhuizen, meer dan 80 oogartsen en 200 optiekzaken.
  • Kennisdelingsmogelijkheden en vergelijking met andere oogheelkundige afdelingen van ziekenhuizen door middel van benchmark en leren van 'best practices'.
  • Versteviging en verbetering van de regionale positie van de afdeling door nieuwe initiatieven voor interactie met de regionale patiëntenpopulatie en ketenpartners.
  • Onderscheiding van de afdeling op factoren als gastvrijheid en een zorgvuldige bejegening. De patiënt staat centraal.
  • Professionele ondersteuning van de afdeling door persoonlijke adviseur die luistert naar klantenwensen en deze te vertaald naar passende oplossingen.
  • Financieel voordeel met betrekking tot inkoop van producten die in de oogheelkundige praktijk gebruikt worden door schaalvergroting. Met de meeste leveranciers van producten die in de oogheelkundige praktijk gebruikt worden in Nederland bestaan inkoopovereenkomsten. De leveranciers hebben hierdoor toegang hebben tot het grootste netwerk van oogheelkundige afdelingen in Nederland.
  • Praktisch toetsbaar certificeringssysteem per zorglijn.
  • Scala aan producten en programma's en op maat oplossingen voor uiteenlopende vraagstukken onder andere voortkomend uit onze pijlers (Kwaliteit, veiligheid & patiënttevredenheid, Efficiëntie & logistiek, Personeel & gastvrijheid en Ketenzorg).
  • Diverse andere voordelen voor cliënten en professionals maar ook toegevoegde waarde richting management partnerziekenhuizen, verwijzers en zorgverzekeraars.


Netwerkorganisatie als basis
Vanaf 2016 is het voor ziekenhuizen die nog niet als partner bij de netwerkorganisatie van Het Oogzorgnetwerk zijn aangesloten ook mogelijk om los advies, een deel van de certificering en/ of toegang tot de inkoopcombinatie af te nemen. Echter vormt de netwerkorganisatie de basis van Het Oogzorgnetwerk. Binnen de netwerkorganisatie wordt een combinatie van alle losse producten (advies, certificering, inkoopcombinatie) die wij bieden samengebracht. Bovendien is en blijft een groot deel van de producten van Het Oogzorgnetwerk voorbehouden aan onze partners. Evenals dat voorbeelden, documenten etc. van onze partners enkel beschikbaar zijn binnen de netwerkorganisatie en niet worden gedeeld met niet-partners.

Traject aansluiting
De aansluiting van een partnerziekenhuis bij de netwerkorganisatie start met een bedrijfsanalyse. Hierin wordt samen met artsen, management en de serviceorganisatie onderzocht welke meerwaarde samenwerking voor beide partijen heeft. Voor ieder partnerziekenhuis wordt vervolgens bij aansluiting een implementatieplan geschreven. In dit plan wordt vastgelegd welke aanpassingen achtereenvolgens worden doorgevoerd om de gezamenlijk geformuleerde doelen te bereiken.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen