Publicaties

De Jaarlijkse Oogzorgnetwerkdag | Samen over de grenzen kijken (2016)

Bron: Scope, augustus 2016

Op donderdag 26 mei 2016 vond de Oogzorgnetwerkdag plaats samen met de jaarlijkse bijeenkomst van de World Association of Eye Hospitals (WAEH). Tijdens het gevarieerde programma kon men zich laten inspireren door zowel Nederlandse als buitenlandse sprekers. Een terugblik op deze geslaagde dag lees je hier!

Oogheelkunde blijvend in beweging (2016)

Bron: Het Oogzorgnetwerk, oktober 2016

Jaarlijks maakt Het Oogzorgnetwerk een benchmark voor haar partners. Hierin worden onder andere gegevens over productie/processen en personeelsinzet binnen het netwerk vergeleken. Het biedt de Oogzorgnetwerk partners de mogelijkheid zich (anoniem) te vergelijken met de collega's en best practices binnen het netwerk. De benchmark stelt de partners in staat te werken aan verbetering van de kwaliteit van zorg, al dan niet in combinatie met verlaging van kosten van de oogheelkundige dienstverlening. U kunt hier een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen lezen.

Wat is de meerwaarde van de OOGbus? (2016)

Bron: PZPMagazine nr. 01, 2016

Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft in 2008, in samenwerking met Het Oogzorgnetwerk en zorgverzekeraar CZ, de OOGbus geïntroduceerd. De OOGbus is een compacte bus ingericht met de meest moderne oogheelkundige apparatuur. Inmiddels zijn tal van senioren preventief gescreend en in het afgelopen jaar zijn tijdens een pilot de ogen van ruim 1.600 medewerkers (van 50 jaar en ouder) van de Nationale Politie preventief onderzocht.

Dit is het verhaal van Leo ten Thije-Boonkkamp, een medewerker van de Nationale Politie die zijn ogen heeft laten screenen in de OOGbus.

 

De belofte van franchising in de zorg (2015)

Bron: Zorgvisie Executive, donderdag 22 januari 2015

"Franchiseorganisaties in de zorg verbeteren de kwaliteit van zorg, terwijl de kosten omlaag gaan. Ze bieden de mogelijkheid de zorg kleinschalig in de buurt van patiënten te organiseren." Dit is de conclusie van het promotieonderzoek van Karlijn Nijmijer, zij deed onderzoek naar franchiseformules in de zorg waaronder die van Het Oogzorgnetwerk.

Inspirerende kruisbestuiving (2015)

Bron: InternationaliseringsGIDS, 2015, door Rene Baljon

Internationaliseren is niet alleen een kwestie van zorginnovaties exporteren. Of een slim idee vanuit het buitenland hierheen halen om het hier te implementeren of te vermarkten. De grootste kracht van internationali sering zit in de uitwisseling. En in de wil om van andere landen te leren.

Zichtbare zorg door en voor oogheelkundige professionals (2014)

Bron: Synaps, nr. 36, juni 2014, door Carien Eijkman

De zorg moet veilig, effectief en op tijd zijn. Dat is het uitgangspunt van de overheid. Voor het goed functioneren van ons zorgsysteem moet de kwaliteit van zorgaanbieders zichtbaar zijn. Pas dan kan iedereen de resultaten met elkaar vergelijken en een keuze maken uit het zorgaanbod. Zorgaanbieders zijn volgens de Kwaliteitswet Zorginstellingen uit 1996 verplicht zich te verantwoorden over de kwaliteit van de geleverde zorg. Binnen de oogheelkunde is in gezamenlijkheid met de oogartsen van Het Oogzorgnetwerk deze verantwoordelijkheid opgepakt om kwaliteit zichtbaar te maken.

Franchise in zorg: formule voor vernieuwing (2013)

Bron: Franchise+, nr. 5, november 2013, Raportage

Het ING Economisch Bureau heeft de vraag onderzocht of franchise voor de zorg een toegevoegde waarde kan hebben. De conclusie is dat dit zeker het ge-val kan zijn, mits er aan een aantal belangrijke voorwaarden wordt voldaan. Een andere belangrijke conclusie is echter ook dat er haast geboden is, we kunnen het ons niet permitteren om te lang te wachten met het doorvoeren van hervormingen.

De zorg: groeimarkt voor franchise (2013)

Bron: Franchise+, nr. 5, november 2013, Pras Weijers

Er liggen mooie kansen in de zorg voor franchise maar de sector is complex en
er is sprake van koudwatervrees voor ondernemerschap bij overheid, zorgver-zekeraars en banken. Dat is de conclusie na het congres Kansen in de zorg door franchise, georganiseerd door de ING, NFV en VNO-NCW West. In de zaal vol kritische en betrokken ondernemers ontstond al snel een levendige discussie.

OOGbus gaat naar China (2013)

Bron: Oculus, jaargang 75, oktober 2013

Het succes van de OOGbus gaat internationaal

Toegevoegde waarde door co-creatie (2013)

Bron: Boardroom Zorg, Eva Sepers en Meike van der Ploeg

Bijna alle ziekenhuizen werken uit noodzaak samen in inkooporganisaties om de toenemende zorg-vraag en financiële druk het hoofd te bieden. meike van de ploeg en eva sepers interviewden zeven
bestuurders en inkopers over de visie op hun successen, uitdagingen en oplossingen. in twee voorbeel-den is gekozen voor co-creatie, een vorm die vraagt om buiten bestaande kaders te denken.

Opticiens stappen in de zorgketen (2013)

"Er wordt naar ons veel doelgerichter verwezen", concludeert oogarts Bas de Clercq van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland. Hij ziet in OpticienZorg een belangrijke bijdrage voor zijn vak. "We hebben elkaar leren kennen en de relatie is versterkt", zeggen Marjan Groot Kormelink en Theo Hoogervorst over de samenwerking met het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem binnen Het Oogzorgnetwerk.

 

Het Oogzorgnetwerk Beter zien in de regio (2013)

Het Oogzorgnetwerk is een uniek samenwerkingsverband tussen de afdelingen oogheelkunde van vijftien ziekenhuizen. Zij delen hun protocollen, kennis en ervaringen, waardoor de oogheelkundige zorg voortdurend verbeterd wordt. Daarbij worden de oogartsen en hun afdelingen ondersteund door een team van deskundigen van Het Oogzorgnetwerk. Het Oogzorgnetwerk werd in 2001 vanuit Het Oogziekenhuis Rotterdam gestart.

Oogartsen, medewerkers, patiënten, financiers: Iedereen blij (2012)

Bron: OPH the RECORD door Marloes Versteeg, Suzanne Korthorst, senior adviseurs Het Oogzorgnetwerk

Oogheelkundig Nederland staat voor een moeilijke opdracht. De kosten van de gezondheidszorg staan onder grote druk en het aantal mensen met oogheelkundige problemen groeit sterk door de dubbele vergrijzing. De politiek en de zorgverzekeraars zijn op zoek naar het beste systeem om kosten te beteugelen en toch voldoende en kwalitatief uitstekende zorg te kunnen bieden. Het antwoord wordt gezocht in concentratie en spreiding van zorg.

Echte aandacht betaalt zich altijd terug (2012)

Bron: Zorgmarkt door Ellen Kleverlaan

Je zou bijna denken dat "zorgzaamheid" een mannenonderwerp is. Want tijdens de rondetafediscussie op 23 januari zitten zes mannen aan tafel. Afkomstig uit horeca en zorg. Om te praten over zorgzaamheid; een actueel thema in de gezondheidszorg en al wat langer onderwerp van discussie en beleid in de horeca. Was is het en kan de zorgvan de horeca leren.

Van specialisatie naar klantvraag,van oogheelkunde naar beter zien (2012)

Bron: VOZ Magazine, februari 2012 door  Kees Sol en Dirk de Korne

De zorg kan beter en goedkoper als we een stelsel creëren waar alleen gezondheidsresultaat
voor de patiënt telt. Het Oogziekenhuis Rotterdam wil als zorgaanbieder
transformeren van dé deskundige op het gebied van oogheelkunde naar dé deskundige
in beter zien.

"Elke partner moet kunnen groeien" (2011)

Bron: tbvZORG tekst: Charlotte Maassen

Het succes van Het Oogzorgnetwerk is bekend. Maar hoe zorg je nu als moderne zorgorganisatie dat je leidend blijft? tvb ZORG in gesprek met René Baljon, directeur van Het Oogzorgnetwerk, over concurrentie, branding, innovatie en kwaliteit.

De prijs gewonnen (2011)

Bron: Zorgmarkt Zorgonderneming van het jaar door Ellen Kleverlaan

Uitgeroepen worden tot Zorgonderneming van het jaar, blijkt begerenswaardig. Het heeft de winnaars van de afgelopen vier jaren geen windeieren gelegd. In opmars naar het vijfde Jaarcongres Zorgmarkt dat op 1 juni wordt gehouden, sprak Zorgmarkt met hen over het winnen van de prijs en de turbulente tijd waarin zij toen en nu opereren.

 

Franchise in de zorg (deel 2) (2011)

Bron: Franchiseplus door Bert Jongen

De gezondheidszorg is volop in ontwikkeling. De kwaliteit van de zorg en de optimalisatie van kosten staan steeds meer in de belangstelling. Daarbij is franchising een aantrekkelijk optie. Al is er soms nog sprake van onbekendheid en koudwatervrees. In dit tweede artikel over de zorg gaat Franchise+ in op verschillende initiatieven op het gebied van franchising in de zorg.

 

Het Oogzorgnetwerk breidt gestaag uit (2011)

Bron: Zorgvisie door Rob van Es

Franchising voor betere zorg
Franchise is niet exclusief een formule voor zaken als McDonalds en Blokker. Ook de gezondheidszorg kent deze methode. Het Oogzorgnetwerk, met dertien aangesloten oogafdelingen, is hier een mooi voorbeeld van. Het lijkt een ideale combinatie van zelfstandigheid en ondersteuning.

 

De OOGbus brengt oogzorg dichtbij (2011)

bron: oogcontact VOVZ, oktober 2011 nr. 21-3

"Meer bewustwording voor frequente oogcontrole" (2011)

bron: Optometrie magazine, jaargang 2 2011

"In de zoektocht naar optimale zorg komen momenteel allerlei samenwerkingen
tussen ziekenhuizen op gang. Uniek en heel doeltreffend is onze formule die
maatschappen oogheelkunde met elkaar verbindt in een franchise-model. We
noemen dit Het Oogzorgnetwerk", aldus directeur René Baijon.

'I Can See Clearly Now' (2011)

Bron Ziekenhuiskrant, jaargang 5, nummer 19, 19 oktober 2011

Medewerkers en bezoekers reageerden verrast op de flasmob in Het Oogziekenhuis Rotterdam.

 

OOGbus Informatie Systeem (2011)

Bron Valid Views, oktober 2011

Nieuwe technologie om voorop te blijven lopen
Het OogzIekenhuis Rotterdam is het enige zelfstandige oogziekenhuis in Nederland en fungeert als topzorginstituut voor oogheelkundige zorg. Het Oogzorgnetwerk, een frailchise onderneming van Het Oogziekenhuis Rotterdam, is ontstaan uit de vraag naar oogartsen, hogere kwaliteitseisen van de cliënten en toenemende concurrentie. De OOGbus is een van
de initiatieven van Het Oogzorgnetwerk en maakt het mogelijk om eerstelijns oogzorg bij de mensen thuis te brengen. In de OOGbus wordt een optometrische screening verricht en ontvangt de bezoeker zo nodig een doorverwijzing naar de eigen opticien, optometrist of huisarts.

 

Mobiele oogtest: kans voor de optiek (2010)

Bron: Oculus door Kees Kommer

"De OOGbus staat vooraan in de keten van oogheelkundige zorg. De grote groepen mensen boven de 60 jaar die zich niet realiseren dat ze een oogprobleem kunnen hebben, kunnen we via een laagdrempelige service op oogafwijkingen onderzoeken. Dat levert de optiek jaarlijks 800 klanten per OOGbus op."

Het Oogzorgnetwerk richt zich op de krenten in de pap (2009)

Bron: Znetwerk, door Frank van Wijck

Als je ergens heel goed in bent kun je twee dingen doen. Je kunt het helemaal voor jezelf houden en er de beste van het land in worden. Of je kunt het verspreiden en op die manier een sterk merk neerzetten. Het Oogziekenhuis in Rotterdam koos voor het laatste en zette de franchiseformule van het Het Oogzorgnetwerk op.

Franchisen in de oogzorg (2009)

Bron: Best Practises Zorg, door Jan Fokke Oosterhof

Het oogzorgnetwerk werd in 2008 gekozen tot zorgonderneming van het jaar. De jury sprak van een 'Ambitieus en innovatier initiatief'. Het franchiseconcept wil het komende jaar flink uitbreiden zodat een landelijk netwerk ontstaat van kwalitatief hoogwaardige oogheelkundige zorg.

Pap in de krenten (2009)

Bron: Zorgmarkt, door Mariët Ebbinge, oktober 2009

Zorgonderneming van het jaar 2008, het Oogzorgnetwerk, timmert nog steeds aan de weg. Het netwerk groeit gestaag. Er rijden inmiddels vier OOGbussen rond en er wordt hard gewerkt aan het uitwisselen van kennis. Als het aan manager netwerkontwikkeling René Baljon ligt, zal het netwerk ook de internationale relaties van het Oogziekenhuis Rotterdam gaan benutten.

Het Oogzorgnetwerk tegen verschraling van de zorg (2009)

Bron: Jaarverslag NVZ 2008

De juiste zorg, van de juiste behandelaar op de juiste plek
"Onze drive is goede oogheelkundige zorg bieden, nu en in de toekomst', dit stelt René Baljon. Hij is manager netwerkontwikkeling van het Oogzorgnetwerk en Zorgondernemer van het jaar.'De wil om te winnen zit in ons bloed, zegt Baljon. 'We willen verschaling van de zorg voorkomen'.

Je koop niet alleen tijd maar ook ideeën (2008)

Bron: Scope 3

Het Oogzorgnetwerk werd tijdens het Jaarcongres Zorgmarkt verkozen tot zorgonderneming van 2008. Het ambitieuze en innovatieve concept verbeterde de kwalitatieve oogheelkundige zorg in verschillende regio's. Financieel directeur Kees Sol: "Wij willen een systeem 'van, voor en door professionals.'"

Oogzorgnetwerk: winnaar prijs beste zorgonderneming (2008)

Bron: Zorgmarkt nr. 9 november 2008 door Harry Haakman

Het oogzorgnetwerk is door de jury en tevens redactie van Zorgmarkt gekozen tot Zorgonderneming van het jaar 2008. Arnold Moerkamp, directeur Curatieve zorg bij het ministerie van VWS, maakte dit bekend tijdens het Zorgmarkt-jaarcongres op 28 oktober j.l. in Arnhem. De prijs, die voor de tweede keer werd uitgereikt, bestaat uit een plaquette en word toegekend aan een project van een kwaliteitsverhogende en vernieuwende onderneming.

Evolutie in de oogheelkunde: van concurrent naar samenwerkingspartner (2006)

M. Gort, optometrist en drs. S.M. Korthorst- Van Uffelen

In Nederland bestaat een tekort aan oogartsen, terwijl de vraag naar oogheelkundige zorg toeneemt ten gevolge van de dubbele vergrijzing en de daarmee gepaard gaande pathologie als diabetes mellitus, macula degeneratie en catarct. Het gevolg hiervan is een hoge werkdruk voor oogartsen en some een lange wachtijd voor patienten. Een stevige positie van optometristen in de eerstelijns gezondheidszorg biedt hier een oplossing voor. In dit artikel is beschreven op welke wijze dit binnen de regio Rijnmond is gerealiseerd.

Sluit de voorlees functie

Contactgegevens

Heeft u vragen over Het Oogzorgnetwerk, neem contact met ons op.

Telefoonnummer
010 - 40 23 400

Bezoekadres
Schiedamse Vest 160, 6e etage
3011 BH Rotterdam

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen